AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL 

En compliment de la Llei Orgànica LOPD-GDD 3/2018, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), així  com la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), l'informem  que aquesta web és responsabilitat de: 

HAPAX LABS S.L. d’ara endavant ALDARA. 

CIF. B10908242 

DOMICILI SOCIAL: Passeig de Gràcia 97, Àtic 1a, 08008 Barcelona, España 

TELÈFON CONTACTE: 654028167 

CORREU ELECTRÒNIC: admin@aldara.com 

DARRERA ACTUALITZACIÓ: gener de 2024 

Registre Mercantil de Barcelona, Tom 48488, Foli 201, Llibre B-585688, Inscripció 1a.  

L'accés a aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva dels usuaris, implicant l'acceptació i el coneixement dels  advertiments legals, condicions i termes d'ús que aquí es detallen.  

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

El disseny d'aquest portal i els seus codis font, així com els logotips, marques, productes i altres signes distintius que  s'hi trobin, són propietat d'ALDARA i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.  L'Usuari es compromet a respectar els drets de propietat industrial d'ALDARA i de qualsevol altre tercer. L'usuari  podrà descarregar la pàgina web al seu terminal sempre que sigui per a ús privat, sense cap fi comercial, per la qual  cosa no podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o usar el contingut  de la web amb finalitats públiques o comercials. Qualsevol vincle que desitja establir-se en adreça a la Web d'ALDARA haurà de comptar amb la deguda autorització. L'ús o la concessió d'accés a la pàgina Web no atorga cap dret sobre  les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu que s'hi utilitzin. 

RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS 

ALDARA no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs web de tercers als quals es pugui accedir des d'aquesta web.  ALDARA tampoc assumeix cap responsabilitat per la legalitat d'altres llocs web de tercers vinculats o enllaçats des  d'aquesta Web. ALDARA es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, amb l'objectiu de mantenir  actualitzada la seva informació, ja sigui mitjançant l'addició, modificació, correcció o eliminació dels continguts  publicats o el disseny del portal. ALDARA no es farà responsable de l' ús que tercers facin de la informació publicada  al portal, ni dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, puguin ocasionar-se per l' ús  d' aquesta informació. 

DADES PERSONALS 

L'enviament d'informació personal a través del Lloc també està regulat per la nostra Política de Privacitat. (Enllaçar) COOKIES 

La política en relació amb l'ús de cookies es troba detallada en la nostra Política de Cookies. (Enllaçar) JURISDICCIÓ I DRET APLICABLE 

Qualsevol disputa o reclamació derivada de l'ús d'aquest lloc web i/o aplicació, o relacionada amb aquest ús, es  resoldrà d'acord amb la legislació espanyola i se sotmetrà a la competència territorial i la jurisdicció exclusiva dels  Jutjats i Tribunals de Barcelona. 

ACTUALITZACIÓ DE L' AVÍS LEGAL 

Ens reservem el dret a incorporar modificacions i correccions en aquest AVÍS LEGAL, per la qual cosa recomanem  consultar-lo periòdicament per verificar si s'han realitzat canvis o s'ha afegit nova informació.