POLÍTICA DE PRIVACITAT


El Responsable del tractament garanteix el compliment del Reglament (UE) 2016/679 (Reglament General de  Protecció de dades), la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades i garantia de drets digitals, així com la 34/2002  LSSICE, per la qual cosa l’ofereix la següent informació del seu interès en relació al tractament de les seves dades  personals: 

Les seves dades seran tractades per; 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: HAPAX LABS S.L. d’ara endavant ALDARA. 

CIF. B10908242 

DOMICILI SOCIAL: Passeig de Gràcia 97, Àtic 1a, 08008 Barcelona, Espanya 

TELÈFON CONTACTE: 654028167 

CORREU ELECTRÒNIC: lopd@aldara.com 

DARRERA ACTUALITZACIÓ: desembre de 2023 

Aquesta Política de Privacitat, descriu com s'utilitza, emmagatzema i divulga la informació personal que s'obté a través  de la nostra web. Assegurem la seva privacitat i ens comprometem a protegir les seves dades personals. En fer ús de  la nostra Web, Vostè accepta el tractament de les seves dades personals segons el descrit en aquesta Política de  Privacitat: 

INFORMACIÓ QUE RECOPILEM: 

Podem recopilar la següent informació personal quan interactua amb nosaltres: 

- Informació d'identificació personal, com el seu nom, adreça, adreça de correu electrònic, número de telèfon  i qualsevol altra informació que proporcioni voluntàriament en contactar amb nosaltres, subscriure's o  remetre les seves sol·licituds. 

- Informació sobre la seva candidatura. 

- Informació d'ús i tecnologia, com l'adreça IP, dades de registre, tipus de dispositiu, navegador web utilitzat,  pàgines visitades, ubicació geogràfica aproximada i altra informació recopilada automàticament a través de  cookies o altres tecnologies de seguiment. 

Tingui en compte que, en proporcionar-nos les seves dades personals, garanteix que son verídiques i exactes, comprometent-se a notificar-nos qualsevol canvi o modificació. Vostè és l'únic responsable de qualsevol pèrdua o  dany causat a causa de la comunicació d'informació incorrecta, inexacta o incompleta en els formularis de registre,  consulta, pressupost, alta o subscripció. 

FINALITAT DE LA INFORMACIÓ RECOPILADA 

Utilitzem la informació personal que recopilem per a les següents finalitats: 

- Millorar i personalitzar serveis. 

- Processar transaccions i respondre a les seves sol·licituds de pressupost o informació. - Comunicar-nos i enviar comunicacions sobre notícies o serveis sempre que existeixi una relació activa. - Compliment de la nostra relació contractual i/o comercial: les seves dades seran tractades per poder  

mantenir i complir les obligacions derivades de la nostra relació contractual i/o comercial. - Compliment d'obligacions legals (Agència Tributària, accions judicials, etc.) 

- Comunicacions informatives sobre possibles incidències o bretxes de seguretat informàtica. - Donar-li d'Alta al nostre Portal d'Usuari. 

- Per facilitar el fer-se seguidor i interactuar amb Vostè a través dels nostres perfils a les xarxes socials que  enllacen a la nostra web.  

Per a qualsevol altra finalitat que prèviament i expressament hagi estat autoritzada per vostè com: 

- Enviament d'ofertes i promocions comercials sobre els nostres productes i/o serveis. - Per participar en els processos de selecció de personal que portem a terme si vostè ens ha enviat el seu  currículum o s' ha inscrit en els processos de selecció. 

- Elaborar un perfil comercial en base a la informació facilitada per vostè amb l'objecte de mostrar-li o  remetre-li publicitat personalitzada en base als seus hàbits de consum i/o preferències. Aquest perfil es pot  elaborar a través de les cookies o qualsevol altre mitjà. En qualsevol cas, no es prendran decisions  automatitzades en base a aquest perfil que produeixin efectes jurídics o significatius per a vostè. 

LEGITIMITAT PER AL TRACTAMENT DE DADES 

El tractament de les seves dades personals es durà a terme de conformitat amb les següents bases legals:

Execució d' un contracte. El tractament de les seves dades personals pot ser necessari per a l'execució d'un contracte  entre Vostè i nosaltres.  

Compliment d' obligacions legals. És possible que haguem de tractar les seves dades personals per complir amb  obligacions legals a les quals estem subjectes. Per exemple, podem estar obligats a conservar certa informació amb  finalitats comptables o fiscals. 

Consentiment. En alguns casos, sol·licitarem el seu consentiment explícit abans de tractar les seves dades personals.  L'informarem sobre la finalitat específica per a la qual demanem el seu consentiment i tindrà la llibertat d'atorgar-lo  o denegar-lo. Si ha atorgat el seu consentiment, podrà retirar-lo en qualsevol moment, la qual cosa no afectarà la  legalitat del tractament realitzat fins aquell moment. 

Interessos legítims. Podrem tractar les seves dades personals quan sigui necessari per als nostres interessos legítims.  Per exemple, podem utilitzar les seves dades per millorar els nostres serveis, personalitzar la seva experiència, realitzar  anàlisis estadístiques i dur a terme activitats de màrqueting directe. 

Compliment d' un interès públic. En certs casos, és possible que necessitem tractar les seves dades personals per  complir amb un interès públic. Això pot incloure la prevenció del frau, la seguretat de la xarxa i la informació, així com  la cooperació amb autoritats. 

Xarxes Socials: L' acceptació de la relació en l' entorn de la xarxa social que correspongui, sempre d' acord amb les  seves polítiques de privacitat. 

En aquest sentit, l' informem que el tractament de les seves dades personals en l' entorn d' aquestes xarxes socials es  regirà per les polítiques de privacitat d' aquestes, per la qual cosa l' exercici de drets per la nostra part estarà limitat  al que permeti la xarxa social en qüestió. Per aquest motiu, recomanem que abans de seguir els nostres perfils en  xarxes socials, revisi les condicions d'ús i les polítiques de privacitat d'aquestes xarxes socials. 

CESSIONS DE DADES: 

Podem compartir la seva informació amb tercers en aquests casos: 

Proveïdors de Serveis: Per millorar els nostres serveis, treballem amb proveïdors d'allotjament, anàlisi i altres serveis  relacionats amb la nostra activitat. 

Compliment Legal: Per atendre obligacions legals. 

Consentiment: Quan ens atorga el seu consentiment explícit, compartim informació amb tercers per a finalitats de  màrqueting i promocions. 

DADES DE TERCERS: 

Si ens proporciona dades personals de tercers, s' ha d' assegurar de comptar amb el consentiment adequat i legalment  vàlid d' aquestes persones abans de compartir les seves dades amb nosaltres. 

En proporcionar dades de tercers, declara i garanteix que disposa del consentiment exprés i vàlid d' aquestes persones,  i que els ha informat sobre com tractarem les seves dades d' acord amb aquesta política de privacitat. Ens eximeix de  qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol dany o reclamació per la manca de consentiment adequat per al  tractament d' aquestes dades personals. 

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES: 

Mantindrem les seves dades personals durant el temps necessari per complir amb les finalitats establertes en aquesta  política de privacitat, llevat que es requereixi o permeti un període de retenció més prolongat per llei. 

La conservació de les seves dades personals estarà subjecta a les següents consideracions: 

Durada de la relació contractual: Si té un compte d' usuari registrat, conservarem les seves dades personals mentre  el seu compte estigui actiu. 

Compliment d' obligacions legals: Podem conservar certa informació personal per complir obligacions legals, requisits  comptables o fiscals. 

Interessos legítims: Conservarem aquestes dades mentre sigui necessari per complir amb les finalitats comercials  legítimes. 

Consentiment: En el cas que hagi atorgat el seu consentiment per a algun tractament amb finalitats específiques,  conservarem les seves dades fins que decideixi revocar el seu consentiment.

Currículum o processos de selecció: Mantindrem les seves dades durant un any. 

Xarxes Socials: El tractament de les seves dades personals en l' entorn d' aquestes xarxes socials es regirà per les  polítiques de privacitat d' aquestes, estant limitat al que permeti la xarxa social en qüestió.  

Un cop finalitzat el període de conservació, les eliminarem o anonimitzarem de manera segura, llevat d' obligació  legal. 

EXERCICI DE DRETS: 

Podrà exercitar qualsevol dels següents drets enviant-nos una sol·licitud per escrit al costat d'una fotocòpia del seu  DNI o document equivalent a la següent adreça: Passeig de Gràcia 97, Àtic 1a, 08008 Barcelona, Barcelona, (Espanya),  email: lopd@aldara.com 

Accés: Podrà sol·licitar-nos que l'informem sobre quines són les dades personals que hem inclòs en els nostres fitxers  i les finalitats per a les quals han estat recaptades 

Rectificació: Podrà sol·licitar-nos que modifiquem les seves dades personals quan siguin inexactes, així com completar  aquells que siguin incomplets. 

Supressió: Podrà sol·licitar-nos l'eliminació de les seves dades personals quan, entre altres motius, retiri el seu  consentiment i les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recaptades. 

Oposició: Podrà demanar que no es tractin les seves dades personals. 

Dret de Limitació: Podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en determinades condicions. 

Dret de Portabilitat: En determinades circumstàncies tindrà dret a rebre les dades que ens ha facilitat en un format  estructurat, d' ús comú i lectura mecànica, sempre que aquests estiguin automatitzats, així com que les transmetem  a un altre responsable. 

Disposem de formularis per a l'exercici dels seus drets que pot demanar a; lopd@aldara.com. Aquests formularis han  d' anar signats electrònicament o ser acompanyats d' una fotocòpia del DNI. 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS: 

Amb caràcter general, no realitzem transferències internacionals fora de la UE. No obstant això, és possible que, com  a part de les nostres operacions comercials, transferim les seves dades personals a destinataris ubicats en països fora  de l'Espai Econòmic Europeu (EEE). En aquests casos, ens assegurarem que s' apliquin les salvaguardes adequades per  protegir-los mitjançant clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea o qualsevol altra mesura  legalment reconeguda per garantir la protecció adequada de les seves dades personals durant la transferència. 

Pot obtenir més informació utilitzant les dades de contacte proporcionades a l'inici d'aquesta política de privacitat. MENORS I INCAPAÇOS: 

En el cas de persones menors de 18 anys o incapaços, hauran d' atorgar el consentiment per al tractament de les  dades personals el pare, mare o tutor del menor o incapaç. 

MESURES DE SEGURETAT: 

Ens comprometem a garantir la seguretat de les seves dades personals i a protegir-les contra l'accés no autoritzat, la  divulgació o l'alteració. Per a això, implementem mesures tècniques, administratives i organitzatives apropiades per  protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades. 

Malgrat les nostres millors pràctiques de seguretat, ha de tenir en compte que cap mesura de seguretat és  completament infal·lible. Si detecta alguna vulnerabilitat o sospita d'un ús indegut de les seves dades personals,  l'instem que ens l'informi immediatament utilitzant les dades de contacte proporcionades a l'inici de la nostra política  de privacitat. 

Haurà de prendre mesures de precaució per protegir les seves dades personals, com no compartir les seves credencials  o contrasenyes d' accés i assegurar-se que els seus dispositius es trobin protegits, essent la seva exclusiva  responsabilitat. 

CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT:

Ens reservem el dret de modificar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment. Qualsevol canvi es publicarà al  nostre lloc web, i la data de revisió s'actualitzarà. Li recomanem que revisi aquesta Política de Privacitat periòdicament  per estar informat de qualsevol canvi. 

CONTACTE: 

Si té alguna pregunta, dubte o comentari sobre aquesta Política de Privacitat o sobre com tractem les seves dades  personals, pot contactar amb nosaltres a través de les dades de contacte que es troben a la seva disposició en  l'encapçalat d'aquesta política de privacitat.